Spring naar inhoud

Welkom

Stichting Vrienden van de Johanneskerk te Lichtenvoorde werd opgericht per 28 februari 2018 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71029737.

Het doel van deze stichting is in brede zin (meer) belangstelling te wekken voor de Johanneskerk, zodat deze binnen de gemeenschap haar plaats behoudt en versterkt in overeenstemming met haar religieuze, sociale en culturele betekenis.

De stichting wil deze bovengenoemde doelstelling realiseren door activiteiten in en rond de Johanneskerk te (laten) organiseren. Het prachtige gebouw leent zich goed voor lezingen, concerten, kleine exposities en ook als oefenruimte voor cultuuruitingen.

De huidige activiteiten van de verhuur voor concerten en openstelling op Open monumentendagen worden in de activiteiten opgenomen. In discutabele gevallen stemt (de kerkrentmeester in) het stichtingsbestuur af met (de voorzitter van) het college van kerkrentmeesters.

Verder zal de stichting zich richten op het inzamelen van kleding om aanvullende middelen te genereren ten behoeve van de instandhouding van de Johanneskerk . Ook zal de stichting vrienden c.q. donateurs trachten te werven door dit doel.

Het stichtingsbestuur heeft de Culturele ANBI status aangevraagd.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Johanneskerk bestaat uit:

Bestuur functie tel. nr. email
F.W.R.J.Buijnink voorzitter 0544-370323 hethof6@upcmail.nl
G.A.Bijker secretaris 0544-840558 gabijker@chello.nl
F.J.van Lochem penningmeester 0544-374723 fritsvanlochem@hetnet.nl

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.